Disclaimer

© Baan Machines en Installaties BV 2010. Alle rechten voorbehouden.

Elke vermenigvuldiging daaronder inbegrepen gedeeltelijke reproductie en / of commercieel gebruik is uitsluitend toegestaan op basis van een schriftelijke goedkeuring door Baan Machines en Installaties BV.

Baan Machines en  Installaties BV behoudt zich het recht voor om ten alle tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, de beschikbaar gestelde informatie te wijzigen, uit te breiden of te laten vervallen.

Alle tekst, foto’s, grafische vormen, afbeeldingen geluiden, videobeelden en animatie bestanden  vallen onder copyright en andere wetten van intellectueel eigendom. Kopieën daarvan voor commerciële doeleinden zijn niet toegestaan. Kopieën mogen niet worden doorgegeven, ingebed of worden gebruikt op andere web pagina’s, noch in hun oorspronkelijke vorm, noch in hun gewijzigde vorm. Sommige internet pagina’s bevatten tekst, foto’s of afbeeldingen die onder het copyright vallen van degene die deze aan ons heeft verstrekt.